16 Oct

Beneficiar: COLEGIUL „NICOLAE PAULESCU” din Ramnicu Sarat, jud. Buzau

Partenerii implicaţi în proiect:

  • Atención al Mayor S.L, Residencia Fortunya si Fundacion Summa Humanitate , institutii medicale de ingrjire a pacientilor varstnici din Valencia, Spania, cu sprijinul Universal Mobility SL

Obiectivele principale ale proiectului

O1. Achizitionare de catre 18 elevi, in context international, a unot competente de specialitate, ligvistice si interculturale care sa raspunda atat cerintelor de pe piata muncii cat si cele a comunitatii, pe durata anului scolar 2019-2020.

O2. Constientizarea elevilor (18/participanti) si a altor grupuri tinta  cu privire la stereotipurile privind batranetea ca etapa a vietii si evitarea acestora .

O3. Internationalizarea curriculum-ului si adaptarea acestuia la nevoile elevilor si ale comunitatii , prin asigfurarea pentru 18 dintre elevii nostri la fornmare in unitati medicalizate de ingrijire a seniorilor , pe durata anului scolar 2019-2020.

O4. Cresterea capacitatii unitatii de invatamant de a veni in intampinarea nevoilor de formare ale elevilor si a-i motiva pe acestia, prin dobandirea  de experienta si implicarea in activitati de cooperare europeana, in perioada 2019-2020.

  1. Selecţia stagiarilor VET:

COLEGIUL „NICOLAE PAULESCU” din Ramnicu Sarat, jud. Buzau, România, selectează 18 elevi în vederea constituirii grupului ţintă de stagiari pentru proiectul Erasmus+ „ASISTENTUL MEDICAL – UN PROFIL PROFESIONAL EUROPEAN

2019-1-RO01- KA102/116-061958

 Proiectul este co-finanţat de UE prin programul Erasmus Plus, Acţiunea Cheie KA102, VET Mobility.

Grup ţintă: elevi din clasele asistent medical generalist, anul III de studiu, în anul şcolar 2019-2020;

Calificările vizate: asistent medical generalist; Nivel de calificare 5.

Durata mobilităţii: 4 săptămâni, 21 zile, 120h pregătire practică (20zile x 6h/zi)

Numărul de locuri disponibile: 18 dintre care:

Fluxul I, Calificarea: „Asistent medical generalist”, 9 elevi

Perioada mobilităţii: 21.03.2020 – 18.04.2020, Valencia, Spania;

Fluxul II, Calificarea: Asistent medical generalist”, 9 elevi

Perioada mobilităţii: 16.05.2020 – 13.06.2020, Valencia, Spania;

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:

Participantul trebuie să fie elev în anul 3 de studiu, profil: asistent medical generalist

Domeniul: sanatate si asistenta pedagogica.

Candidatul nu beneficiază de altă finanţare din alte proiecte finanţate de UE, pentru efectuarea stagiului de formare profesionala;

Dosar cu CV Europass;

Scrisoare motivatie;

Copie CI

Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit.

CONDIŢII DE SELECŢIE:

Criterii si probe:

  • 30% din punctajul total: proba lingvistica, un test cu 4 etape: ascultare, citire, scris si oral pe teme profesionale
  • 30% din punstajul total: proba practica
  • 20% din punctajul total: test teoretic, cunostinte de specialitate
  • 20% interviu motivational, prezentare activitate si CV 

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ :

Cerere de înscriere (formular tip);

Copie xerox după cartea de identitate;

Cv în format Europass/european semnat de candidat (formular tip);

copie foaie matricola

NOTĂ:

Înscrierea se va face în urma completării unei fişe de înscriere pusă la dispoziţie de Comisia de Selecţie;

Dosarele vor fi primite de secretariatul unități şi membrii Comisiei de Selecţie, acestea vor primi un număr de înregistrare de la Secretariatul unităţii şcolare, în ziua depunerii acestuia;

CALENDARUL DEPUNERII DOSARELOR:

La secretariatul scolii;

Menţiuni suplimentare:

Selecţia participanţilor se va realiza respectând principiul egalităţii de şanse şi principiul nondiscriminării (paritatea de gen, apartenenţă la o etnie, categorii sociale defavorizate, etc.);

Vor fi selectaţi suplimentar 2 elevi: 2 elevi pe lista de rezervă, pentru fiecare flux în vederea completării grupului ţintă în cazul neparticipării elevilor selectaţi, la stagiul de practică;

Departajarea candidaţilor în vederea selecţiei se va realiza în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, conform grilei de evaluare stabilite. În cazul punctajelor egale, nota de departajare este punctajul de la proba practica, urmat, daca egalitatea persista, de puncajul de la proba teoretica si cea de la interviul motivational.

IMPORTANT:

Selecţia participanţilor va fi realizată de către Comisia de Selecţie numită prin Decizie Internă de către conducerea şcolii, astfel încât să fie evitat conflictul de interese. Completeaza declaratii evitare conflict interese 

ETAPELE DE SELECŢIE :

1. Depunerea dosarelor şi analiza acestora 21.10.2019 – 22.10. 2019;

2. Selecţia participantilor şi a rezervelor în perioada 23.10.2019 – 25.10.2019;

3. Afişarea rezultatelor şi a listei de rezerve: 28.10.2019;

4. Depunerea contestațiilor și soluționarea acestora prin publicarea rezultatelor finale: 29.10 – 29.10.2019.

5. Președintele comisiei de selecție predă documentele de selecție până cel tarziu 30.10.2019.

NB. Elemente de departajare în cazul punctajelor egale:

Media la modulele de specialitate.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați coordonatorului de proiect Macovei Iulia Daniela, email:dana_mac2@yahoo.com

Anunţul de selecţie şi informatiile necesare realizării dosarului de candidatură se găsesc pe site-ul școlii (http://cnpaulescu.ro/), la Avizierul scolii, website-ul de proiect si pe facebook

adresa Colegiul Nicolae Paulescu- scoala sanitara