26 May

OFERTA EDUCATIONALA, AN SCOLAR 2020-2021

In   pregătirea cursanţilor, Colegiul Nicolae Paulescu aplică planuri si programe elaborate de
Ministerul Educaţiei Naţionale , completate cu oferta specifică şcolii: studiul limbilor straine (Engleza), iniţiere în domeniul informaticii – OIVD.

Domeniul : SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ PEDAGOGICĂ.

Calificari acreditate conform  Ordinului de Ministru nr  4629/17.08.2017.

Corelarea curriculum-ului naţional pentru calificările:

ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE – OM 5042 / 27.09.2005,

  • 28 / 1 clasa
  • durata de pregătire: 3 ani, curs de zi

Instruire Teoretică – în sălile de clasă şi laboratoarele unităţii şcolare.
AN I –    468 ore
AN II –   468 ore
AN III –  468 ore
Instruire Practică – în unităţile farmaceutice din Rm. Sarat. La solicitarea elevilor se vor încheia contracte şi parteneriate cu unităţile de profil din judeţ.
AN I –    432 ore
AN II –  432 ore
AN III – 432 ore

ASISTENT MEDICAL GENERALIST -, OMECT 3499/29.03.2018

  • 56/ 2 clase
  • durata de pregătire: 3 ani, curs de zi

Instruire Teoretică – în sălile de clasă, sălile de demonstraţie, cabinetele şi laboratoarele unităţii şcolare.

AN I – 896 ore cf OMECT 3499/29.03.2018
AN II – 704 ore cf OMECT 3499/29.03.2018
AN III – 640 ore cf. OMECT 3499/29.03.2018

Instruire Practică – în Spitalul Municipal Rm. Sarat . La solicitarea elevilor se vor încheia contracte şi parteneriate cu unităţile medicale din județ.

AN I – 560 ore
AN II – 896 ore
AN III – 952ore

ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE SI RECUPERAPE

  • 28 / 1clase
  • durata de pregătire: 3 ani, curs de zi


– Ordinul MEdC nr. 4760/26.07.2006 cu cel local sau la nivelul şcolii este urmarită în
toate componentele: plan de învăţământ, programe şcolare, manuale alternative,
dorindu-se şi impunându-se totodata o micşorare a distanţei încă mari între intenţie şi
realitate, între nivelul dorit şi cel obţinut de elevi.

Instruire Teoretică – în sălile de clasă şi laboratoarele unităţii şcolare.
AN I –  576 ore
AN II –  504 ore

AN III- 504 ore
Instruire Practică – în Spitalul Municipal Rm. Sarat . La solicitarea elevilor se vor încheia contracte şi parteneriate cu unităţile medicale din județ.

AN I –   444 ore
AN II –  456 ore
AN II I- 516 ore