Despre Noi

Colegiul Nicolae Paulescu a luat fiinţă în anul 2013, fiind  prima instituție de învățământ cu profil sanitar de nivel postliceal din Rm- Sărat, autorizată, în baza H.G 185/2013, O.MEN.  nr. 5187/03.10.2013. Prin Ordinul M.E.N 4629 din 17.08.2017, şcoala a fost acreditată pentru specializările asistent medical generalist, asistent medical de farmacie si asistent medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare.

În anul școlar 2022-2023, sediul școlii a fost mutat în localitatea Oreavul, str Primăverii, nr 29, comuna Valea Râmnicului , jud Buzău, cf OM 5203/30.08.2022, într-un edificiu adecvat asigurării calității actului educațional, în așa fel încât impactul asupra elevilor să fie unul pozitiv.

În dotarea școlii se află un număr de 4 săli sali de curs, dotate cu cele mai moderne mijloace pentru desfasurarea procesului de învătământ, o sală de demonstrație nursing, dotată cu toate echipamentele necesare pentru asigurarea pregătirii practice a elevilor în tehnicile de nursing, un cabinet de farmacie. În cursul aceluiași an a fost autorizat și sediul din
Rm Sărat, str Nicolae Bălcescu, nr 1-3, autorizată cf OM 5159/30.08.2022 , arondată unității de învățământ din Oreavul ,având un număr de 2 săli de curs  si un cabinet de nursing

        Şcoala pregăteşte, în prezent , asistenţi medicali în specialităţile:

  • Asistent medical generalist 
  •  Asistent medical de farmacie
  •  Asistent medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare.

         În cadrul şcolii îşi desfăşoară activitatea cadre didactice, medici specialişti, psihologi, farmacişti , asistenţi medicali, profesori de specialitate.

 COLEGIUL NICOLAE PAULESCU


Colegiul Nicolae Paulescu Str. Primăverii, nr 29, Oreavul , Valea Râmnicului
Colegiul Nicolae Paulescu str Nicolae Bălcescu, nr 1-3 , Rm Sărat

Telefon :0762724000

OFERTA EDUCATIONALA

AN SCOLAR 2023-2024

In pregătirea cursanţilor, Colegiul Nicolae Paulescu aplică planuri si programe elaborate de Ministerul Educaţiei , completate cu oferta specificăşcolii: studiul limbilor straine (Engleza), iniţiere în domeniul informaticii – OIVD.

Domeniul : SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ PEDAGOGICĂ.

Calificari acreditate conform  Ordinului de Ministru nr  4629/17.08.2017.

Corelarea curriculum-ului naţional pentru calificările:

ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE – OM 5042/27.09.2005,

  • 56 / 2 clase
  • durata de pregătire: 3 ani, curs de zi

InstruireTeoretică – în sălile de clasă şi laboratoarele unităţii şcolare.
AN I – 468 ore
AN II – 468 ore
AN III – 468 ore
InstruirePractică – în unităţile farmaceutice din Rm. Sarat si împrejurimi La solicitarea elevilor se vor încheia contracte şi parteneriate cu unităţile de profil din judeţ.
AN I – 432 ore
AN II – 432 ore
AN III – 432 ore

ASISTENT MEDICAL GENERALIST -, OMECT 3499/29.03.2018

  • 56 /   2 clase durata de pregătire: 3 ani, curs de zi

InstruireTeoretică – în sălile de clasă, sălile de demonstraţie, cabinetele şi laboratoarele unităţii şcolare.

AN I – 896 orecf OMECT 3499/29.03.2018
AN II – 704 orecf OMECT 3499/29.03.2018
AN III – 640 ore cf. OMECT 3499/29.03.2018

InstruirePractică – în Spitalul Municipal Rm. Sarat , Sc Iris Medical Consult srl, Spitalul Judetean Buzau. La solicitarea elevilor se vor încheia contracte şi parteneriate cu unităţile medicale din județ.

AN I – 560 ore
AN II – 896 ore
AN III – 952ore

ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE SI RECUPERAPE

  • 56 / 2 clase
  • durata de pregătire: 3 ani, curs de zi


– Ordinul MEdC nr. 4760/26.07.2006 cu cel local sau la nivelul şcolii este urmarită în toate componentele: plan de învăţământ, programe şcolare, manuale alternative, dorindu-se şi impunându-se totodata o micşorare a distanţei încă mari între intenţie şi realitate , între nivelul dorit şi cel obţinut de elevi.

InstruireTeoretică – însălile de clasăşi laboratoarele unităţii şcolare.
AN I – 576 ore
AN II – 504 ore

AN III-504 ore

InstruirePractică – în Spitalul Municipal din Rm Sărat si la cabinetul FIZIOPRO Rm Sărat . La solicitarea elevilor se vor încheia contracte şi parteneriate cu unităţile medicale din județ.

AN I – 444 ore
AN II – 456 ore
AN II I- 516 ore

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Noi nu vă dăm doar diplome, noi vă învăţăm!